Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL
Kremnické Bane 30
967 01 Kremnica
Slovensko

Kontakty
Tel.: +421 0905 153 692
E-mail: info@slovakfolkart.com

Kamenná prevádzka
Štefánikovo námestie 33/40
965 01 Kremnica
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Tatiana Holečková

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 9:00 – 17:00
obedňajšia prestávka: 12:00 – 13:00
Sobota a nedeľa: zatvorené

Fakturačné údaje

Obchodné meno: Mgr. Tatiana Holečková – SLOVAK FOLK TRAVEL
Sídlo spoločnosti: Kremnické Bane 30, 967 01 Kremnica

IČO: 44509481
IČ DPH: SK1073829229 (platiteľ DPH)

Subjekt je zapísaný na Okresnom úrade Žiar nad Hronom pod číslom živnostenského registra 680-13622.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK7709000000000410965016
BIC (SWIFT): GIBASKBX
Číslo účtu: 0410965016 / 0900